Referencie

Referencie


p.č. názov diela stručný popis diela dátum ukončenia realizácie 
1 Pribeta - prívod a rozvod vody Prívodné potrubie   DN200 - 4 200, Rozvodné potrubie DN100 - 3 860 m, Vodovodné prípojky 92 ks                                        09/2006
2 Vodovod Levkuška, Rašice - prívod a rozvod vody, Vodovod v obci, vodovodné prípojky Prívodné potrubie   D160 - 4 120 m, Rozvodné potrubie D110 - 3 960 m, Vodovodné šachty 3 ks, Vodovodné prípojky 148 ks, Prečerpávacia stanica 1 ks 11/2006
3 Obecná kanalizácia a  MČOV AT 500 Potônske Lúky Čistička odpadových vôd  1 ks, Kanalizácia DN300 - 2 420 m, Kanalizačné prípojky  64 ks, Prečerpávacie stanice  3 ks,  Výtlak  D110 - 680 m 10/2008
4 Rozšírenie kanalizácie na Malotejedskej ulici Dunajská Streda Kanalizácia DN300 - 1 298,63 m, Kanalizačné prípojky  D200 - 7 ks, D160 - 38 ks 11/2012
5 Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projketu " Program separovaného zberu obce Lehnice " - stavebná časť Príprava terénu, Zemné a výkopové práce, Vybudavanie vodovodu, Elektroinštalácie, Vybudovanie ciest a spevnených plôch, Oceľové konštrukcie, dodávka a montáž,Dokončovacie práce 07/2011
6 Zberný dvor v obci Horná Potôň - stavebné práce Prevádzkový objekt, Spevnené plochy, Prístrešok, Oplotenie, Vodovodná prípojka, Žumpa, Elektrická NN prípojka  11/2011
7 Rekonštrukcia RS 5000/2/1 - 463 Šurany - VTL prípojka VTL plynovod DN80 - 15,5 m, RS 5000/2/1 10/2009
8 Rekonštrukcia RS Galanta, Hviezdoslavova ul. RS 5000/2/1 06/2011
9 Obnova RS Zvolen - Strážske RS 1200/2/1 09/2011
10 Obnova RS Galanta, Železničiarska ul. RS5000/2/1 10/2011
11 Obnova RS Párovské Háje RS 1200/2/1 08/2012
12 Obnova NTL plynovodov a pripojovacích plynovodov na 0,3 MPa - Bratislava, oblasť Trávniky II. etapa - 2. stavba D225, D160, D110, D90, D63, D50, DN40      3 330 m 06/2009
13 Obnova NTL plynovodov a pripojovacích plynovodov na 0,3 MPa - Bratislava, oblasť Pošeň II. etapa D225, D160, D110, D90, D63, DN80, DN40, DN32  - 5 021 m 09/2009
14 Rekonštrukcia NTL plynovodu na STL v Komárne ul. Práce, Staničná a Košická D63, D50, D32 - 1 491 m 09/2009
15 Rekonštrukcia NTL plynovodu na STL v Nových Zámkoch ul. Pribinova, Cisárska bašta, Ernestova bašta, Podzámska D90, D63, D50, D32 - 1 040 m 05/2010
16 Obnova STL plynovodov a pripojovacích plynovodov Záhorská Bystrica - Hargašova, Rosického ul. D160, D63, D40, D32  - 1 316 m 06/2010
17 Obnova NTL plynovodu na STL v Komárne - ul. Malá Jarková D90, D32 - 1 025 m 08/2010
18 Obnova NTL plynovodu Nové Zámky, Bezručová D110,D32 - 792 m 11/2010
19 Obnova NTL plynovodu na STL v Nových Zámkoch - ul. Kapisztóryho, Gogoľova, Tajovského, Kasárenská, Žeratínová bašta D90, D63, D50, D32 - 1 513 m 12/2010
20 Obnova NTL za STL plynovody v Galante - IV. etapa D225, D160, D90, D63, D32 - 2 450 m 06/2011
21 Obnova NTL plynovodov Komárno X. etapa D160, D90, D63, D32 - 1 300 m 08/2011
22 Obnova NTL plynovodov na STL v Galante III. etapa D160, D90, D63, D32 - 1 980 m 11/2011
23 Obnova NTL plynovodov a pripojovacích plynovodov Šaľa I. etapa a zmena tlakovej hladiny na STL 300 KPa D110, D90, D63, D32 - 2 813 m 12/2011
24 SD/12124-RE Mimoriadny projekt – predchádzanie havarijnému stavu –  LCNR Jasová, zmena dimenzie plynovodu a prípojky D90 - 127 m 11/2012
25 Rekonštrukcia NTL plynovodu v Komárne – ul. Dunajská, ul. Svätoondrejská, ul. Lehárová  D225, D160, D100, D63, D50, D40 - 720 m 11/2012
26 Odstránenie HS na NTL plynovode DN150 – Nové Zámky I centrum – ul. Michalská Bašta - odstránenie havárie  D90,D32 - 287 m 11/2012